logo  
      
ARTIKLID 
Langebraun lauale !

Tallinnas on legendaarse portselanitööstuse suurim ülevaate­näitus. Anne Ruussaar tutvustab Nikolai Langebrauni toodangut.

Näitus “Langebraun lauale! 1928–1940 Nikolai Langebrauni portselanitööstuses dekoreeritud esemed” Eesti Ajaloomuuseumis Suurgildi hoones, lahti kuni 15. septembrini.

“Söö taldrik tühjaks, siis tuleb pilt välja!” Nii on lapsi ikka sööma meelitatud. Nii mõnigi neist “väljatulnud” piltidest on taldrikupõhjadele trükitud või maalitud Nikolai Langebrauni 1929.–1940. aastal Tallinnas tegutsenud töökojas.

Ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab legendaarse portselanidekoreerimise ettevõtte ajalugu ja toodangut. Nikolai Langebrauni (1877–1960) portselanitööstuses kaunistatud esemed on eestlaste kodudes siiani kasutusel ja seetõttu on huvi nende vastu väga suur.

Ekspositsioon on pealkirjale vastavalt üles ehitatud lauakatmise võtmes – Nikolai Lange­brauni töökojas dekoreeritud portselanserviisidega on kaetud ajastukohased kohvi- ja toidulauad. Lisaks kaetud laudadele on vitriinidesse välja pandud Eesti Ajaloomuuseumis säilitatavad Nikolai Langebrauni portselanitöökojas dekoreeritud esemed lähtuvalt märgi-, mustri- ja dekooritüübist. Näitusele on kaasatud ka erakollektsionääride rikkalikud kogud ja nii mõnigi käsitsimaalitud ainueksemplar on laiema avalikkuse ees esimest korda.

1920.–1930. aastatel Eestis portselani ei toodetud, kuna tehnoloogia oli keeruline ja valjalikke komponente, näiteks ülipuhast liiva, Eestis ei leidu. Suure osa vabariigi ajal müügile jõudnud portselanist moodustavad Nikolai Langebrauni portselanitööstuses dekoreeritud esemed, kus Saksamaa, Tšehhoslovakkia ja Soome tuntud vabrikute – Thomas Bavaria, Bohemia, Rosenthal, Köenigszelt, Xronach, KPM, Arabia jt – toodangut lihtsalt “kaunistati”.

Kohapeal dekoreeritud portselan oli kuni 30 protsenti odavam välismaisest ja tekitas seetõttu kiiresti suurt ostuhuvi. Populaarsusele aitas kaasa ka Nikolai Langebrauni nutikas turustamisideoloogia – pühade eel (jõulud, ülestõusmispüha, emadepäev) jõudsid müügile temaatiliselt dekoreeritud esemed, suvitushooajal aga Eesti linnade (eriti omaaegsetele kuurortlinnade) ja piirkondade vaadete ning sümbolitega kaunistatud suveniiresemed jm.

Laiale ostjaskonnale olid mõeldud ka nõud, millele lihtsas kirjutrükitehnikas kanti toiduainete, puu- ja köögiviljade, lille- ja loodusmotiividega natuurilähedasi pildikesi. Lastele mõeldud toidu- ja nukunõud kaunistati palli, kiikhobuse, mõmmiku ja muude mänguasjade kujutistega või populaarsete lasteraamatutegelaste – Miki-hiir, Maks ja Moritz – piltidega. Muidugi olid oluliseks kujundusmotiiviks ka rahvarõivastes naised ja mehed tantsimas või pilli mängimas.

Vastavalt tellimusele kaunistati ka kohvikute ja hotellide – G. Stude, Toome, Palace, Strand – ning organisatsioonide ja asutuste – Tallinna Mustpeade, Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Panga – nõusid.

Tellimustöödele ja magusale masstoodangule lisaks valmistati ettevõttes ka omas ajas vägagi “moodsaid” ja diskreetseid dekoore. Geomeetrilistest ornamentidest tuntuim on kindlasti Eesti vöökirja motiividel loodud “Muhu mänd”, artdecolikest dekooridest aga hiinapärane “Draakon”.
Erinevate dekooride kõrval
tutvustab näitus ka Nikolai Langebrauni portselanitööstuses toodangu signeerimiseks kasutusel olnud märke. Üks vitriin on täidetud vaid kummuli nõudega, kõigil neil on põhjad vaataja p oole, nii et signatuurmärk “Langebraun” on oma eri variatsioonides ilusti nähav. Õigetpidi eksponeeritud esemete märke võib näha aga vitriinide põhjadesse asetatud peeglite abil.

Näituse raames ilmus
ka kataloog “Langebraun lauale! Nikolai Langebrauni portselanitööstuses dekoreeritud esemed Eesti Ajaloomuuseumis”, mis sisaldab ülevaadet Nikolai Langebrauni portselanitööstuse ajaloost ja eri aegadel kasutatud märkidest, lisaks on ülevaatlikult kirjeldatud mustri- ja dekooritüüpe. Sisulisele osale järgneb põhjalik ja süstematiseeritud pildikataloog Eesti Ajaloomuuseumi kogudes säilitatavatest Nikolai Langebrauni töökojas dekoreeritud esemetest koos kogunumbritega, lihtsustamaks ajaloouurijatele ja -huvilistele esemete edasist kasutamist.

Näituse ajal on Eesti Ajaloomuuseumi poest Börsi käigus võimalik osta Nikolai Lange­brauni portselanitööstuses dekoreeritud originaalesemeid, mis on kogutud Tallinna antiigiäridest ja eraisikutelt.

 Kauni kodu ­sümbool:


 


WelcomeToEstonia