Paavstiriik on sunnitud käibelt kõrvaldama rohkem kui 6000
paavsti-medalit, kuna nimi IESVS on neile kirjutatud valesti — LESVS.

Kuldsed, hõbedased ja pronksmedaljonid valmistas eritellimuse alusel Itaalia riiklik rahapaja.


Medalid
tulid müügile möödunud nädala teisipäeval, kuid ei läinud kaua aega,
kuni märgati, et medalite serva pressitud tekstis on Jeesuse nimi
kirjutatud valesti. Nimelt seisab seal I-tähe asemel L-täht.Mälestusmedaljonid vermiti paavst Franciscuse ametiaja alguse
tähistamiseks. Franciscus valiti paavstiks tänavu märtsis pärast seda,
kui tema eelkäija, paavst Benedictus XVI esimese paavstina viimase 600
aasta jooksul püha Peetruse aujärjest omal initsiatiivil loobus.


Untsuläinud
medalitel on kujutatud paavst Franciscust, ajaloo esimest jesuiidist
paavsti koos ladinakeelse lausega, mis talle teismelisepõlves 1950.
aastatel sügava mulje jättis ja teda preestriks hakkama ajendas.


Tekst
oleks pidanud olema järgmine: VIDIT ERGO IESVS PVBLICANUM ET QVIA
MISERANDO ATQVE ELIGENDO VIDIT, AIT ILLI SEQVERE ME (Seejärel näeb
Jeesus tölnerit [van maksukogujat], ning kuna ta näeb halastades ja
valides, ütleb ta mehele: "Järgne mulle!"), kuid Vatikani õnnetuseks
asendati Jeesuse nime vanaladinakeelne vorm IESVS sõnaga LESVS.


Vanemas ladina keeles tähistati suurtähega V nii V- kui ka U-tähte ning tähega I nii I- kui ka J-tähte.


200
kuldset, 3000 hõbedast ja 3000 pronksmedalit korjati kiiresti lettidelt
varsti pärast seda, kui need püha Peetruse väljakul Vatikani riiklikus
kirjastuses müügile tulid.


Neli kirjavigast medalit müüdi enne
kauplemise peatamist siiski maha. Eksperdid ennustavad, et nende väärtus
kujuneb suure harulduse tõttu väga kõrgeks.


Kui uudis Twitterisse jõudis, kirjutas üks kommentaator: "Mina arvan, et süüdi on lesuiidid!"