logo  
      
RAAMATUD 
Sorteeri/Order: Nimi/Date, Aeg/Date, Hind/Price ID:
Vene Impeeriumi Kuld ja Plaatinamündid 1701 - 1911 I raamat

Kolmest erinevast raamatust koosnev sari. Autor H. Severin.

I raamat - Vene Impeeriumi Kuld ja Plaatinamündid 1701 - 1911

Raamat on kõvas köites, 175 x 245, 96 lk, tiraaž 3000 tk. Raamat on vene keeles.


pilt
: 400 ID: 88
 
Vene Impeeriumi Hõbemündid 1682 - 1801 II raamat

Kolmest erinevast raamatust koosnev sari. Autor H. Severin.

II raamat - Vene Impeeriumi Hõbemündid 1682 - 1801

Raamat on kõvas köites, 175 x 245, 160 lk, tiraaž 5000 tk. Raamat on vene keeles.


pilt
: 400 ID: 89
 
Vene Impeeriumi Hõbemündid 1682 - 1801, III raamat

Kolmest erinevast raamatust koosnev sari. Autor H. Severin.

III raamat - Vene Impeeriumi Hõbemündid 1682 - 1801

Raamat on kõvas köites, 175 x 245, 145 lk, tiraaž 5000 tk. Raamat on vene keeles.


pilt
: 400 ID: 90
 
Venemaa raha
Tellimisel !

Venemaa rahasüsteemi ja selle ajalugu käsitlev, rohkete illustratsioonidega raamat. Sisaldab rikkalikku pildimaterjali vene aladel käibel olnud ja olevatest müntidest ja paberrahadest. Hõlmab perjoodi 9 sajandist, kuni tänase päevani.

Paamat on kõvas köites, mõõtmetega 250 x 340 ja sisaldab 440 lehekülge. Raamat asub papp-vutlaris.

Raamatu on koostanud Boris Livshits

Interbook Business Publishers, 2001


pilt
: 3800 ID: 156
 
Eesti sõjalised autasud ja rinnamärgid 1918 - 1940
Müüdud!

Estonian Military Awards and Decorations, 1918-1940
Эстонские военные награды и знаки 1918-1940

Raamat annab ülevaate enne 1940. a. Eestis välja antud sõjalistest autasudest ja rinnamärkidest. Mahukas kogumik on illustreeritud rohkete värvifotodega. Lisaks rohked näidised - tunnistused, diplomid, teenetekirjad jm.

Eesti ja inglise keeles. Koostanud Aleks Kivinuk, ilmumisaasta 2005. Tiraaž 1000. Raamat on kõvas köites, mõõtmed 210 x 305, raamatus on 464 värvilist illustreeritud lehekülge. ___________________________________________

Этот всеобъемлющий красочный каталог-справочник представляет военные награды и знаки Эстонии периода 1918-1940гг. Помимо собственно самих наград каталог украшают фотографии награжденных, образцы наградных документов, грамоты и многое другое. Книга богато иллюстрирована и несомненно привлечет внимание очень многих, интересующихся историей Европы и не только.
2005г. - формат 210 х 305мм. - 464с. – цв. и ч/б илл. - тв.обл. - англ./эстон. язык

Hind:

Eestis 1400 EEK
Worldwide 1600 EEK


pilt
  ID: 808
 
Studia numismatica
Arkadi Molvõgin 65. Koostas Ivar Leimus. Tallinn 1995. 182 lk, 22 tahvlit.
 

 

Sisu:
Tatjana Berga
Der erhaltene Teil des Schutzfundes Eversmuiza aus dem Rigaer Geschichts- und Schiffahrtsmuseum (Anfang des 11. Jahrhunderts)
Mark Blackburn
A East Anglian Variety of Æthelred II’s Last Small Cross Type
Hans-Ulrich Geiger
Schweizerische Münzen aus den wikingerzeitlichen Funden Estlands
Birgitta Hårdh
Baltic Connections and Silver Hoards. Some Speculations on the Use of Silver in the Baltic Region
Gert Hatz
Zur Münzprägung Herzog Lothars von Sachsen
Vera Hatz
Die Otto-Adelheid-Pfenninge in den Münzfunden Estlands
Peter Ilisch
Die S/COLONIA/A-Prägung König Heinrichs II. (1002–1014)
Eugenijus Ivanauskas
J
ohan Dila – a Vilnius Master of Coins and Medals
Jørgen Steen Jensen
Late-medieval Estonian coins in Danish hoards and Finds
Kenneth Jonsson
The early gote
Brita Malmer
Some Long Cross imitations found in Estonia
Jens Christian Moesgaard
Stray Finds of Carolingian Coins in Upper Normandy, France
Arkadi Molvõgin, Ivar Leimus
A Unicue Hoard from Estonia
Mihhail Nemirovtš-Dantšenko
Zur Datierung der Seestlinge
Franziskus Pärn
Zur Geschichte der livländischen Numismatik
Borys Paszkiewicz
The coins of the Jedzejów Abbey
Gerald Stefke
Der Beginn der Sterling-Prägung in Lund und das Ende der Münzstätte Næstved. Zur Geschichte der Münzprägung des frühen 15. Jahrhunderts im regnum Dacie und im östlichen Norddeutschland
Stanislaw Suchodolski
Coin hoards discovered in churches – a symptom of cult or economy?
Tuukka Talvio
Three imitations of Byzantine coins founds in Estonia


pilt
: 250 ID: 1862
 
Töid ajaloo alalt 3
Studia numismatica II. Festschrift. Mihhail Nemirovitš-Dantšenko 80. Koostas Ivar Leimus. Tallinn 2001, 218 lk.

 

 

Sisu:
Mihhail Nemirovitš-Dantšenko 80
Kārlis Aizsils, Tatjana Berga
Die während der Ausgrabungen von A. Buchholtz (19. Jh.) in Mārtiņsala gefundenen Münzen. A. Buchholtzi Mārtiņsala väljakaevamistel leitud mündid
Susanne Carlsson, Kenneth Jonsson
Swedish Finds of Medieval Coins Struck in the Baltic Countries. Baltimaades löödud keskaegsete müntide leiud Rootsis
Kristīna Ducmane
An Episode in the History of Latvian Money. Episood Läti raha ajaloost
Laima Grīnberga
Landwirtschaftliche Vereine und die von ihnen verliehenen Auszeichnungen in den Gouvernements Livland und Kurland vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1918. Liivi- ja Kuramaa kubermangu põllumajanduslikud seltsid ja nende autasud 18. sajandi lõpust 1918. aastani
Mauri Kuidsoo
Parivere teine aardeleid. Der zweite Schatzfund von Parivere
Ivar Leimus
Seestlingid – tõend Tallinna sidemetest Pommeriga 14. sajandil? Die Seestlinge – ein Beweis von Verbindungen Tallinnas (Revals) mit Pommern im 14. Jahrhundert?
Tiiu Leimus
Põllumeeste seltside medalid Eestis 1940. aastani. Die Medaillen der landwirtschaftlichen Vereine in Estland bis 1940
Arkadi Malvõgin
Padiküla aarde mündid. Die Münzen aus dem Fund von Padiküla
Franziskus Pärn
Der Plettenber-Taler und seine Abschläge in Gold. Plettenbergi „taaler“ ja selle jäljendis kullas
Tuukka Talvio
From Saaremaa to Paris. A miliaresion imitation and other coins found at Piila. Saaremaalt Pariisi. Piilas leitud miliareesi jäljendus ja teised mündid
Antti Vuori
Fälschung eines Tallinner Artigs aus der Wende des XIV.–XV. Jh. Tallinna valeartig 15. sajandi algusest


pilt
: 250 ID: 1863
 
Tallinna linnas vermitud mündid kirjeldanud ja illustreerinud Ed. Ph. Körber 1826
Eesti Ajaloomuuseum, 2006. Toimetas Ivar Leimus.  Raamat on pehmes köites, 120 x 200, 48 lk. Raamat on eesti keeles.
pilt
: 125 ID: 3144
 
Võsaklaasist kristallini
Eesti Ajaloomuuseum, 2006. Anne Ruussaar.  Raamat on pehmes köites, 170 x 240, 96 lk + koopia Joh.Lorup´i klaasivabriku klaaskaupade kataloog´ist aastast 1939. Raamat on eesti keeles.
pilt
: 275 ID: 3285
 
Meeste mänguasjad / Men`s toys
Eesti Ajaloomuuseum, 2005. Raamat on pehmes köites, 200 x 190, 32 lk. Raamat on eesti ja inglise keeles.
pilt
: 100 ID: 3286
 

<< 1 2 3 4 >>

 


WelcomeToEstonia